لطفا صبر نمایید

تماس در ایران:

آدرس: تهران، انتهای بولوار کشاورز، مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، ساختمان شتابدهنده، طبقه 3
کدپستی: 1419733141
تلفن: 02166581638
ایمیل: info@batahghigh.com

نقشه